Transport Ball Screw Model- BTK-V

THK BTK-V :
Vít bi loại tròn, nhỏ gọn với một đai ốc bi kết hợp với một đường ống hồi lưu. Chu vi mặt bích được cắt phẳng ở trên và dưới, cho phép đặt tâm trục ở vị trí thấp.

Product Description

Dimensional drawing:

Model No. Screw
shaft
outer
diameter

d

Lead

Ph

Ball
center-to-
center
diameter

dp

Outer
diameter

D
g6

Flange
diameter

D1

Overall
length

L1

Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Dynamic
rating

Ca

Static
rating

C0a

2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm kN kN
BTK 1006V-2.6 10 6 10.5 26 42 36 2.8 4.9
BTK 1208V-2.6 12 8 12.65 29 45 44 3.8 6.8
BTK 1404V-3.6 14 4 14.4 31 50 40 5.5 11.5
BTK 1405V-2.6 14 5 14.5 32 50 40 5 11.4
BTK 1605V-2.6 16 5 16.75 34 54 40 5.4 13.3
BTK 1808V-3.6 18 8 19.3 50 80 61 13.1 31
BTK 2005V-2.6 20 5 20.5 40 60 40 6 16.5
BTK 2010V-2.6 20 10 21.25 52 82 61 10.6 25.1
BTK 2505V-2.6 25 5 25.5 43 67 40 6.7 20.8
BTK 2510V-5.3 25 10 26.8 60 96 98 31.2 83.7
BTK 2806V-2.6 28 6 28.5 50 80 47 7 23.4
BTK 2806V-5.3 28 6 28.5 50 80 65 12.8 46.8
BTK 3210V-2.6 32 10 33.75 67 103 68 19.8 53.8
BTK 3210V-5.3 32 10 33.75 67 103 98 36 107.5
BTK 3610V-2.6 36 10 37 70 110 70 20.8 59.8
BTK 3610V-5.3 36 10 37 70 110 100 37.8 118.7
BTK 4010V-5.3 40 10 41.75 76 116 100 40.3 134.9
BTK 4512V-5.3 45 12 46.5 82 128 118 49.5 169
BTK 5016V-5.3 50 16 52.7 102 162 145 93.8 315.2

There are no reviews yet.

Be the first to review “Transport Ball Screw Model- BTK-V”