THK SHS 15C

1. Mã sản phẩm: THK SHS 15C
2. Model:SHS-C/SHS-LC: SHS15C, SHS15LC, SHS20C, SHS20LC, SHS30C, SHS30LC
• SHS-V/SHS-LV: SHS15V, SHS15LV, SHS20V, SHS20LV, SHS30V, SHS30LV
• SHS-R/SHS-LR: SHS15R, SHS25R, SHS25LR, SHS30R, SHS30LR, SHS35R, SHS35LR
3. Xuất xứ: Nhật Bản
Liên Hệ : 0376753465

Product Description

SHS-C

 

 

Dimensional drawing

 

 

Model No. Outer dimensions Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Radial 2D (DXF) 3D
Height
M
Width
W
Length
L
Dynamic
rating
C
Static
rating
C0
mm mm mm kN kN
SHS 15C 24 47 64.4 14.2 24.2
SHS 15CM 24 47 64.4 14.2 24.2
SHS 20C 30 63 79 22.3 38.4
SHS 20CM 30 63 79 22.3 38.4
SHS 25C 36 70 92 31.7 52.4
SHS 25CM 36 70 92 31.7 52.4
SHS 30C 42 90 106 44.8 66.6
SHS 35C 48 100 122 62.3 96.6
SHS 45C 60 120 140 82.8 126
SHS 55C 70 140 171 128 197
SHS 65C 90 170 221 205 320
SHS-C
 
 
Dimensional drawing
 
 
Model No. Outer dimensions Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Radial 2D (DXF) 3D
Height M Width W Length L Dynamic rating C Static rating C0
mm mm mm kN kN
SHS 15C 24 47 64.4 14.2 24.2
SHS 15CM 24 47 64.4 14.2 24.2
SHS 20C 30 63 79 22.3 38.4
SHS 20CM 30 63 79 22.3 38.4
SHS 25C 36 70 92 31.7 52.4
SHS 25CM 36 70 92 31.7 52.4
SHS 30C 42 90 106 44.8 66.6
SHS 35C 48 100 122 62.3 96.6
SHS 45C 60 120 140 82.8 126
SHS 55C 70 140 171 128 197
SHS 65C 90 170 221 205 320