Model SBKH THK

THK VIET NAM
Model SBKH là vít me bi đạt được khả năng chịu tải cao và có khả năng hoạt động ở tốc độ cao (tối đa là 92 m / phút).

Product Description

Model SBKH :

Model No. Screw
shaft
outer
diameter

d

Lead

Ph

Ball
center-to-
center
diameter

dp

Outer
diameter

D
g6

Flange
diameter

D1

Overall
length

L1

Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Dynamic
rating

Ca

Static
rating

C0a

2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm kN kN
SBKH6332-3.8 63 32 66.5 140 205 190 304 631
SBKH6340-7.6 63 40 66.0 127 191 209 413 967
SBKH8050-7.6 80 50 84.0 175 253 268 777 1788
SBKH8060-7.6 80 60 84.0 175 253 306 780 1824
SBKH10050-7.6 100 50 104.0 195 273 269 876 2401
SBKH10060-7.6 100 60 104.0 195 273 307 880 2294
SBKH12060-7.6 120 60 124.0 210 288 308 962 2941

There are no reviews yet.

Be the first to review “Model SBKH THK”