KVMoIP ND100U-RX Series

KVMoIP là gì?

NQVM KVMoIP là một giải pháp điều khiển từ xa và giám sát các cơ sở từ xa trong thời gian thực theo cách phần cứng mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên PC của cơ sở từ xa .
KVMoIP bao gồm Bộ mã hóa (TX) được cài đặt ở một vị trí từ xa và
Bộ giải mã (RX) được cài đặt trong Phòng ROS (Hệ thống vận hành từ xa).

Product Description

KVMoIP Decoder Specification

제품 제품명 모델명 FPS
RX KVMoIP Decoder ND100U-RX-i34G 1-2
ND100U-RX-i54G 3
ND100U-RX-i58G 4
ND100U-RX-i78G 4
ND100U-RX-i78G-4K 4

KVMoIP Decoder Image

구분 내역
적용모델 ND100U-RX-i34G, ND100U-RX-i54G,ND100U-RX-i58G, ND100U-RX-i78G
제품 사이즈(mm) 339 x 230 x 67

KVMoIP Decoder 구성품

제품사진 구성품목 설명
KVMoIP Decoder KVMoIP Encoder가 압축전송한 영상을 Monior에 Decoder/Display 하는 장비
220V Power Code KVMoIP Decoder 전원공급용 Power Cable
NQVM Viewer KVMoIP Decoder에 설치되는 원격연결 및 원격장치 통합 관리 Software